รอให้เป็น เย็นให้พอ

รอให้เป็น เย็นให้พอ

YONGKIT CHOUYNOOKUL
जैव
- The heart of trading is MM -Swing trade H1,H4 -Cool enough to be profit Suggest, Copy while order minus or no order only
Global finance

Global finance

7/10
जोखिम
168%
लाभप्रदता
20%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Kenny Pham

Kenny Pham

5/10
जोखिम
6%
लाभप्रदता
0%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Strategy571

Strategy571

8/10
जोखिम
74%
लाभप्रदता
50%
आयोगों
1:50
का लाभ उठाता है
tesla motors

tesla motors

2/10
जोखिम
2216%
लाभप्रदता
45%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
the second job

the second job

5/10
जोखिम
14354%
लाभप्रदता
50%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है
Money Game

Money Game

7/10
जोखिम
138%
लाभप्रदता
30%
आयोगों
1:200
का लाभ उठाता है